Devanagiri

20 lines On Goa | २० ओळी गोंयचेर

20 lines On Goa | २० ओळी गोंयचेर

2o Lines on Goa: ह्यो २० म्हत्वाच्यो ओळी खऱ्यांनीच बऱ्या निबंदाक बांदकाम करपी खंडां सारकीं आसात जीं तुमी शाळे खातीर बरोवंक शकतात. गोंय विशीं जायत्यो थंड गजाली ते कव्हर करतात, जशें गोंयचेर पोर्तुगेजांचो कसो प्रभाव पडलो आनी तें इमारतींनी आनी इगर्जांनी कशें दिसता. सोबीत दर्यादेग, राजधानी पणजी, आनी नामनेचो दूधसागर धबधबो लेगीत तुमी उलोवंक शकतात. […]

20 lines On Goa | २० ओळी गोंयचेर Read More »

Types of Banana | केळीचे प्रकार | नांवां आशिल्ले केळीचे प्रकार

Types of Banana | केळीचे प्रकार | नांवां आशिल्ले केळीचे प्रकार

  Types of Banana: हे थंय! ह्या लेखांत आमी 19 वेगवेगळ्या प्रकारच्या केळीं विशीं गप्पा मारपाचे आसात. केळीच्या अद्भुत देशांतल्यान भोंवपा सारकें! दरेक केळी कशी दिसता आनी कशी रुच आसा हाचेर आमी उलयतलेच पूण तुमच्या आनी म्हजे सारके लोक तांचो वापर कसो करतात हाचेरय उलयतले. आनी अदमास करात कितें? हीं केळीं फकत रुचीक न्हय – आमकांय

Types of Banana | केळीचे प्रकार | नांवां आशिल्ले केळीचे प्रकार Read More »

17 Uses Of Mango | आंब्याच्या झाडाचे १७ उपेग

17 Uses Of Mango | आंब्याच्या झाडाचे १७ उपेग

  17 uses of Mango: फळांचो राजा हो पराक्रमी आंबो फकत जिबेचेर सुर्याचो स्फोट न्हय – तो ताच्या भांगराच्या काती सकयल लिपून आशिल्ल्या भलायकेच्या फायद्यांचो खजिनो. ह्या लेखांत बुडून वचात आनी ही उश्ण कटिबंधीय उपचार तुमच्या आहारांत कित्याक करची अशीं 17 कारणां उक्ती करात.   17 Health Benefits of Mangoes | १७ आंब्याचे भलायकेचे फायदे

17 Uses Of Mango | आंब्याच्या झाडाचे १७ उपेग Read More »

15 Lines on Lion | शींवाचेर १५ ओळी

15 Lines on Lion | शींवाचेर १५ ओळी

  15 lines on Lion: शींव हो रानांतलो खूब बळिश्ट आनी बळिश्ट प्राणी. ह्या प्राण्या विशीं चड जाणून घेवपाची तुमकां खूब आवड आसूं येता. आनी म्हणून आमी तुमचे खातीर देवनागरी कोंकणींतल्यान ह्यो 15 ओळी पुरवण करतात. तुमी ह्यो ओळी तुमच्या भुरग्यां कडेन वांटून घेतात, तांच्या परिक्षे खातीर तें खूब म्हत्वाचें.   15 Lines on Lion

15 Lines on Lion | शींवाचेर १५ ओळी Read More »

10 Lines on Tiger | वाघाचेर १० ओळी

10 Lines on Tiger | वाघाचेर १० ओळी

  वाग म्हळ्यार व्हडल्या माजरावरी दिसपी रानवटी जनावरां. वाग हो माजर कुळांतलो सगळ्यांत व्हडलो मांस खावपी प्राणी. ताचें आंग घट आसता आनी तें शींवाच्या तितलेंच बळिश्ट आसता. आशियांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी मुखेलपणान भारत, भूतान चीन, सायबेरिया, मलेशिया आदी हें प्राणी मेळटा.भारतांत तशेंच बांगलादेशाचें हें राश्ट्रीय प्राणी. पुर्विल्ल्या काळांत राजा रानांत वागांची शिकार करताले आनी तांची कात

10 Lines on Tiger | वाघाचेर १० ओळी Read More »

The Miser And His Gold | ल्हान काळजां खातीर जादूची कथा

The Miser And His Gold | ल्हान काळजां खातीर जादूची कथा

  The Miser And His Gold: तरणाट्या मनांक आकार दिवपाक मजेशीर आनी निरोगी कथा   The Miser And His Gold : मनभुलोवपी कथा: भुरग्यां मदीं जिणेचे धडे आनी सद्गुण रुजपाचो खेळगडो मार्ग. तांचीं मुल्यां पोसपाची एक मजेशीर आनी आकर्शक पद्दत तुमच्या भुरग्यां कडेन ह्यो आनंददायक लघु नैतीक कथा आनी व्हिडियो वांटून घेयात. अनिश्चितताय उरली जाल्यार

The Miser And His Gold | ल्हान काळजां खातीर जादूची कथा Read More »

10 Lines on Coconut | नाल्लाचेर १० ओळी

10 Lines on Coconut | नाल्लाचेर १० ओळी

  10 Lines on Coconut: नाल्लांच्या दोट्टी स्वरुपाक लागून वर्गीकरणांत एक आगळें आव्हान आसता. ते गोड आसून सादारणपणान फळांभशेन खातात तरी तांचें भायलें कठीण कवच बदामाच्या खाशेलपणांकडेन जुळटा, ताका लागून तांच्या जैविक आनी पाककलेच्या वर्गीकरणाविशीं प्रस्न उप्रासतात. जैविक आनी पाककलेच्या दोनूय नदरेन नाल्लांक बदामापरस फळां मानतात, जरी ताच्या नांवांत “नळस” हें उतर आसलें तरी. तंत्रीक नदरेन

10 Lines on Coconut | नाल्लाचेर १० ओळी Read More »

10 Lines on Jackfruit – जॅकफ्रूटचेर १० ओळी

10 Lines on Jackfruit – जॅकफ्रूटचेर १० ओळी

उश्ण कटिबंधीय वाठारांतल्यान येवपी हो जॅकफ्रूट झाडांवयल्या फळांचो राजा म्हूण सगळ्यांत चड राज्य करता. ताचो भव्य आकार आनी मनभुलोवपी रूच ताच्या असामान्य स्वरुपा विशीं खूब उलयता. पूण हें अद्भुत फळ फकत एक मनभुलोवपी जेवण न्हय; तो एक पोशण पॉवरहाउस बऱ्यापणा कडेन भरिल्लो. आनी ताची बहुमुखी प्रतिभा तुमच्या रुचीक कण्यांक समाधान दिवपाक सोंपता अशें तुमकां दिसलें

10 Lines on Jackfruit – जॅकफ्रूटचेर १० ओळी Read More »

Scroll to Top