17 Uses Of Mango | आंब्याच्या झाडाचे १७ उपेग

 

17 uses of Mango: फळांचो राजा हो पराक्रमी आंबो फकत जिबेचेर सुर्याचो स्फोट न्हय – तो ताच्या भांगराच्या काती सकयल लिपून आशिल्ल्या भलायकेच्या फायद्यांचो खजिनो. ह्या लेखांत बुडून वचात आनी ही उश्ण कटिबंधीय उपचार तुमच्या आहारांत कित्याक करची अशीं 17 कारणां उक्ती करात.

 

17 Health Benefits of Mangoes | १७ आंब्याचे भलायकेचे फायदे

 

1. कॅन्सरा आड झुजता

आंब्यांत आशिल्ले क्वेरसेटीन, आयसोक्वेर्सिट्रीन, अॅस्ट्रॅगॅलीन, फिसेटीन, गॅलिक आम्ल आनी मिथिल गॅलेट सारकिले अँटीऑक्सिडेंट कोलन, स्तन,ल्युकेमिया आनी पुर्वास्थ कॅन्सरापसून कुडीची राखण करतात.

2. कोलेस्टेरॉल नियंत्रणांत दवरता

आंब्यांत व्हिटॅमिन सी, पॅक्टीन आनी तंतू चड प्रमाणांत आसतात आनी ताका लागून रगतांतलें कोलेस्टेरॉल उणें करपाक मदत जाता. ताज्या आंब्यांत पोटॅशियमाची भरपूर स्त्रोत आसता, जो पेशी आनी कुडीच्या द्रवांतलो म्हत्वाचो घटक आसून
तो काळजाचो धक्को आनी रगतदाब नियंत्रीत करपाक आदार करता.

3. कात निवळ करपी

आंबो तुमकां तुमचे छिद्र उक्ते करपाक आनी तोंडाक ताजगी हाडपाक आदार करता. आंबो खंयच्याय कातीच्या प्रकाराक लागू जाता. पुरळ निर्माण करपी बंद जाल्ले छिद्र निवळ करपाक ते मदत करतात. फकत आंब्याचे पातळ कुडके
करून 10 ते 15 मिनटां तोंडार दवरून मागीर न्हाण घेवचें वा तोंड धुवन ताचो परिणाम पळोवचो.

4. कुडीक क्षारीयीकरण करता

आंब्यांत टार्टॅरिक आम्ल, मॅलिक आम्ल आनी सिट्रीक आम्लाचे थोडे भरपूर प्रमाणांत आसतात जे मुखेलपणान कुडींतलो क्षार सांठो सांबाळपाक आदार करतात.

5. वजन उणें करप

आंब्यांत भरपूर जीवनसत्वां आनी पोशक तत्वां आसतात, जाका लागून कुडीक भरून येवपाक मदत जाता. तशेंच,तंतूमय फळ अतिरिक्त कॅलरीज जळोवन कुडीचें पचन कार्य वाडयता, वजन उणें करपाक मदत करता.

 

17 Uses Of Mango | आंब्याच्या झाडाचे १७ उपेग
17 Uses Of Mango | आंब्याच्या झाडाचे १७ उपेग

6. गोडेंमूत नियंत्रीत करता

फकत फळां न्हय तर आंब्याचीं पानां निरोगी आसतात. गोडेंमूत जाल्ल्या लोकांक फकत एका आयदनांत ५-६ आंब्याचीं पानां उकडून रातभर भिजोवन सकाळीं गाळिल्लो काडो पियेवचो. हाका लागून तुमच्या इन्सुलिनाची पातळी नियंत्रीत
करपाक मदत जाता.आंब्यांत ग्लायसीमिक इंडेक्स उणो आसता (41-60) देखून मात्शें उदकांत वचून तुमची साकर वाडची ना.

7. कामोद्दीपक

आंब्यांत कामोद्दीपक गूण आसतात आनी ताका ‘मोग फळ’ अशेंय म्हण्टात. आंब्यान दादल्यांमदीं पुरुशत्व वाडटा. आंब्यांत भरपूर प्रमाणांत आशिल्लें ई जीवनसत्व सेक्स हार्मोन नियंत्रीत करपाक आदार करता आनी सेक्स ड्रायवा वाडयता.

8.दोळ्यांची जतनाय घेवप

आंब्यांत व्हिटॅमिन ए भरपूर आसता हें तुमकां खबर आसा काय एक कप कातरून काडिल्ले आंबे तुमच्या दिसपट्ट्या ए व्हिटॅमिनाच्या 25% सेवन इतले आसता.आंबो दोळ्यांची बरी नदर वाडोवपाक आदार करता, सुक्या दोळ्यां आड झुजता
आनी रातचें कुड्डेंपणय आडायता.

9. पचनक्रियांत आदार करता

आंब्यांत प्रथिनां मोडपाक आदार दिवपी एंझायम आसतात. आंब्याचो तंतूमय स्वभाव पचन आनी निराकरण करपाक आदार करता. तातूंत प्रीबायोटिक आहारांतलें तंतू, जीवनसत्वां आनी खनिजां भरपूर प्रमाणांत आसतात.

10. उश्णतायेचो आघात

ह्या उमाळ्याक सुर्याक बोगिंग करतना फकत जूसरांत आंबो कापून घेवचो;थोडें उदक आनी एक चमचो साकर मुक्त वा म्होंव घालचो. हो रोस तुमकां क्षणांत थंड करतलो आनी उश्णतायेचो आघात जावचो ना.

11.तुमची रोगप्रतिकार शक्त घट करता

व्हिटॅमिन सी, व्हिटॅमिन अ आनी 25 वेगवेगळ्या प्रकारच्या कॅरोटीनॉयडांचो घातक संयोजन तुमची रोगप्रतिकार शक्त निरोगी दवरता.

12. बॉडी स्क्रब करप

मॅश केल्लो आंबो, म्होंव आनी दुदाची पेस्ट करून बॉडी स्क्रब म्हणून वापरात, तुमची कात कोमल आनी गुळगुळीत आसा अशें दिसतलें.

13.एकाग्रताय आनी स्मृती मदत करता परिक्षे खातीर अभ्यास करप?

ह्या फळांत ग्लुटामाइन आम्ल भरपूर आसता– एकाग्रताय आनी स्मृती खातीर म्हत्वाचें प्रथिन. अभ्यासाचेर लक्ष केंद्रीत करपाक कठीण जावपी भुरग्यांक आंबयो खावप.

14. बायलां खातीर उच्च लोखण

आंब्यांत लोखण भरपूर आसता, देखून रगत उणें जाल्ल्या लोकांक तो एक व्हड सैमीक उपाय. रजोनिवृत्ती आनी गुरवार बायलांक आंबे खावपाक मेळटा कारण ताका लागून तांच्या लोखणाचें प्रमाण आनी कॅल्शियम एकाच वेळार वाडटलें.

15. मूत्रपिंडांतले फातर उणे करतात

चीनी वैजकींत आंब्याक गोड आनी आंबट मानतात आनी तातूंत थंड करपी उर्जा मूत्रपिंडांत फातर तयार जावपाचो धोको उणो करपाकय सक्षम आसता.

16. परफेक्ट स्नॅक

अस्वस्थ चिप्स आनी कुकीज खावचे परस ताचे बदला आंब्याच्या कातड्यांचेर मेजवानी कित्याक करची ना. घडये सगळ्यांत चड रुचीक निर्जलीकरण केल्लें फळ आसूं येता

17. पोटाचें टॉनिक

न्हिदेच्या आदीं कांय १० वा १५ आंब्याचीं पानां उश्ण उदकांत घालून तें झाकण बंद करचें. दुसऱ्या दिसा सकाळीं उदक गाळून रिकाम्या पोटान पियेवचें.

 

17 Uses Of Mango  – Frequently Asked Questions – वारंवार विचारिल्ले प्रस्न

 

1. आंब्याच्या फळांचो पाककलेचे उपेग कितें?

रांदचे कुडींत आंबो अविश्वसनीय रितीन बहुमुखी आसता. ताजें, कातरून आनी सॅलड, स्मूदी वा मिठायांत घालून तांचो आस्वाद घेवंक मेळटा. तशेंच रांदपांत तांचो उपेग करतात, ताका लागून रुचीक आनी गोड अशा दोनूय पदार्थांक गोड आनी
उश्ण कटिबंधीय रूच येता.

2. आंबे फकत ताजे खातात काय ताचो आस्वाद घेवपाक हेर मार्ग आसात?

आंब्याचो विंगड विंगड रुपांनी सेवन करतात. ताजें भोगपावांगडाच तांचेर प्रक्रिया करून आंब्याचो पल्प, रोस, मुरब्बा, चटणी सारकिले उत्पादन करतात. सुकयल्ले आंब्याचे कातडेय लोकप्रिय नाश्टे.

3. आंब्याचे भलायकेचेर कसलेय फायदे मेळटात काय?

हय, आंबे रुचीकच न्हय तर पोशकय आसतात. तातूंत जीवनसत्वां, खास करून व्हिटॅमिन सी आनी ए भरपूर आसतात.आंब्यांत अँटीऑक्सिडेंट आनी आहारांतले तंतूय आसतात, जाका लागून एकंदर भलायकी वाडटा आनी पचनक्रियाक
आदार मेळटा.

4. पारंपारीक जेवणांत आंब्याचो कसो उपेग करतात?

जायत्या पारंपारीक जेवणांत आंब्याचो म्हत्वाचो वांटो आसता. कांय संस्कृतायांनी पाचवे (पिकलेले) आंबे लोणचें वा रुचीक पदार्थांत वापरतात. तशेंच वेगवेगळ्या प्रादेशिक जेवणांतल्या वेगवेगळ्या सॉसांत, मॅरिनेडांत आनी मिठायांत आंबो हो एक
मुखेल घटक.

5. आंब्याचो वापर बिगर अन्न पदार्थांत करूं येता?

पाककलेच्या उपेगाभायर आंब्याचो उपेग बिगर अन्न उद्देगांत मेळटा. कातीचो आनी बियांचो अर्क ताच्या फायदेशीर गुणधर्मांक लागून प्रसाधन आनी वखदां उद्देगांत वापरतात. आंब्याच्या सुगंधाचो उपेग अत्तर आनी सुगंधी पदार्थ तयार करपाकय
करतात.

 

सुचयल्लीं पोस्टां:

 

15 Lines on Lion | शींवाचेर १५ ओळी

10 Lines on Tiger | वाघाचेर १० ओळी

The Miser And His Gold | ल्हान काळजां खातीर जादूची कथा

10 Lines on Coconut | नाल्लाचेर १० ओळी

Leave a Reply

Scroll to Top